Rreth nesh

Historia

E themeluar Suedia në 1995, Trashëgimia Kulturore pa Kufij filloi bashkëpunimin e saj në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe më pas u zgjerua në KosovëBashkëpunimi në Shqipëri filloi me takimin e dytë të rrjetit Trashëgimia e Evropës Juglindore (SEE), i cili u organizua në bashkëpunim me lëvizjen Mjaft! Lëvizja në qytetin e Gjirokastrës u bë në vitin 2006. Ky aktivitet u pasua nga Kampi i Parë Rajonal i Restaurimit, i cili u zhvillua në Shtator 2007 në bashkëpunim me OJQ-në shqiptare Organizata për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Gjirokastrës (GCDO) dhe Shoqatën Suedeze për Ruajtjen e Ndërtesave. Pas Kampit të Parë Rajonal të Restaurimit mjaft të suksesshëm, autoritetet shqiptare përgjegjëse për mbrojtjen dhe kujdesin e monumenteve, i kërkuan CHwB të shtrijë influencën e saj dhe të zgjerojë bazën e aktivitetit. Kjo kërkesë u pasua nga një aplikim për fonde SIDA, e cila më pas u aprovua për periudhën 2008-2011. Kjo ishte marrëveshja e parë e bashkëpunimit që parashikoi për herë të parë një vëmendje të veçantë mbi Shqipërinë.

Lexo më shumë

Pas përfundimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me autoritetet kombëtare dhe lokale, CHwB hapi zyrën e saj të parë në Shqipëri në fund të vitit 2009. Ndërkohë që pjesa më e madhe e aktiviteteve vazhdonin të zhvilloheshin në Gjirokastër, zyra qendrore për Shqipërinë u vendos në Tiranë, për të lehtësuar takimet. me palët e interesuara dhe donatorët e qeverisë. Nëpërmjet zyrës në Gjirokastër, CHwB Albania mundi të realizonte disa nga punët tona më të rëndësishme, si trajnime dhe projekte restaurimi që përfshijnë dy monumentet e Babametos (Babameto I & Babameto II), të cilat sot janë restauruar dhe rigjallëruar me sukses.

Zgjerimi gjeografik i aktiviteteve të CHwB, filloi me një ndërhyrje emergjente konservuese në Kishën e Shën Nikollës në Voskopojë në 2013 dhe restaurimin e plotë të hamamit në Kruja, të finalizuar në 2015, si dhe punën me ish-burgun politik dhe kampin e punës së detyruar në Spaç.

Në qershor 2015, CHwB Albania u regjistrua zyrtarisht si një OJQ e pavarur lokale. Ky është kulmi i suksesshëm i një procesi shumëvjeçar, që njohu rritjen profesionale të secilës prej zyrave lokale të CHwB në Ballkanin Perëndimor, duke kërkuar t’i regjistrojë ato si organizata të pavarura – akoma me emrin CHwB dhe duke mbajtur të njëjtat vlera.

CHwB vazhdoi zbatimin e Kampeve Rajonale të Restaurimit të filluara në Gjirokastër. Deri më tani, 47 Kampe janë zbatuar duke grumbulluar më shumë se një mijë profesionistë në trashëgiminë kulturore nga 25 vende. Kampet janë zhvilluar në vende historike në 4 shtete: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë dhe Serbi.

Vitet kalojnë dhe CHwB Albania vazhdon punën e saj në fushën e trashëgimisë kulturore. “Aftësitë për Punësimin e së Nesërmes” është një program i ri i filluar në 2016 dhe që ende vazhdon. Gjirokastra, Berati, Korça, Durrësi janë qytetet ku CHwBA organizoi këtë trajnim. Ky projekt synon të zhvillojë aftësim profesional për teknikat historike të riparimit. Trajnimi është i çertifikuar dhe u mundëson zanatçinjve të rinj të punësohen dhe të punojnë drejtpërdrejt me restaurimin/ konservimin e ndërtesave historike.

Lexo më pak

Children and adults

continuously engaged by CHwB Albania in activities are learning about values of a historic environment. 2016-2020 has been a period of sustained growth for the E KA KUSH E KA dhe programin përkatës të aktiviteteve. Koleksioni “E Ka Kush e Ka” kërkon të përfshijë fëmijë dhe të rritur në një seri librash dhe lojërash, përmes të cilave ata zbulojnë dhe rizbulojnë trashëgiminë kulturore si një urë që na lidh me kompleksitetet e botës përreth nesh.

Një model i ri ekonomik dhe menaxhues për trashëgiminë u krijua me Planin e Menaxhimit të Butrintit. Nga tetori 2018 deri në maj 2019, CHwB Albania ishte pjesë e një konsorciumi ndërkombëtar që dorëzoi Planin e parë të Menaxhimit të Integruar për Parkun Kombëtar të Butrintit, (një Trashëgimi Botërore e UNESCO-s).

Histori të jetuara dhe të rrëfyera nga gra që vijnë nga sfera të ndryshme të jetës – ky është projekti Cultural Herstory që siguron një hapësirë takimesh për gratë që përdorin traditat e tyre kulturore për të risajuar, gatuar dhe prodhuar, si një mënyrë jetese për veten dhe familjet e tyre.

Ndërhyrjet emergjente në ndërtesat historike vazhdojnë. Gjatë vitit 2020 CHwBA do të bëjë restaurimin e katër monumenteve: Kulla C e fortifikimeve në Durrës, Teqeja e Dollmës & Kulla e Sahatit në Kalanë e Krujës si dhe Kulla & muret e fortifikimit të Kalasë së Prezës. Të katër monumentet u dëmtuan në tërmetin e nëntorit të vitit 2019.

Puna e CHwB Albania vazhdon me mbështetjen financiare të donatorëve dhe bashkëpunimit me partnerët tanë.

CHwB aktualisht po operon sipas një marrëveshje me SIDA-n deri në fund të vitit 2023.

0

Vite

0

Partnerët

0

Donatorët

0

Projektet

Plani strategjik

Cultural Heritage without Borders Albania është një organizatë e pavarur joqeveritare e përkushtuar në ruajtjen e trashëgimisë kulturore materiale dhe jomateriale. Ne e konsiderojmë trashëgiminë si një dëshmi të njerëzimit, historisë dhe identitetit tonë kulturor – sot dhe në të ardhmen. Përmes punës së saj CHwB Albania promovon dhe angazhohet për barazi, drejtësi sociale, mosdiskriminim, pjesëmarrje, gjithëpërfshirje, dialog ndërkulturor, llogaridhënie dhe transparencë 

METODA JONË

mbështetet në përdorimin teknikave praktike të ruajtjes, të kombinuara me praktika inovative të menaxhimit dhe të interpretimit, për të ndërtuar një shoqëri të qëndrueshme: në aspektin social dhe ekonomik.

VIZIONI YNË

është përpjekja për të garantuar të drejtën për trashëgimi kulturore për të gjithë duke krijuar peizazhe të bashkëjetesës paqësore dhe mundësi të barabarta. 

MISIONI YNË

është rivendosja dhe ndërtimi i marrëdhënieve duke i shndërruar praktikat më të mira të ruajtjes në procese takimi gjithëpërfshirëse, fuqizuese dhe të barabarta për të gjithë.

Our QËLLIMI YNË është përmirësimi i kushteve dhe mundësive për të shijuar trashëgiminë kulturore dhe promovimi i trashëgimisë kulturore për zhvillim dhe rritje të qëndrueshme.

Për të arritur këtë qëllim, ne kemi dy objektiva strategjike për periudhën 2020 – 2024

Proceset e menaxhimit dhe ruajtjes së qëndrueshme rreth trashëgimisë kulturore përfshijnë arsimimin dhe fuqizimin e autoriteteve dhe komuniteteve
Objektivi 1
Zgjerimi i kufijve të veprimit duke ofruar modele të zhvilluara dhe të njohura ndërkombëtarisht në rajonet në nevojë
Objektivi 2

Bordi

Florian Raunig

Kryetar i Bordit

Edlira Çaushi

Zevendese Kryetare e Bordit

Emin Riza

Anëtar i Bordit

Karen Knight

Anëtar i Bordit

Lorenc Bejko

Anëtar i Bordit

Partnerët

sqAlbanian