Ekipi ynë

Elena Mamani

Drejtore Ekzekutive

Mirian Bllaci

Zëvendës Drejtor Ekzekutiv

Pezana Rexha

Menaxhere Projektesh

Melinda Maliqati

Përgjegjëse për Financë dhe Administrimin

Stavri Burda

Arkitekt programi

Jora Kasapi

Arkitekt programi

Enkeleda Roze

Financë/Administratë

Arnold Kapinova

Kordinator projekti

Hajredin (Dini) Baushi

Përgjegjës për logjistikën

Kristel Përmeti

Arkitekt programi
sqAlbanian