Njoftim Tenderi: Shërbime konsulence për krijimin e “ Planit të Menaxhimit të ish-burgut të Spaçit, Shqipëri ”

Trashëgimia Kulturore pa Kufij Shqipëri (CHwB Albania) fton kompanitë me përvojë, organizatat ose konsorciumet e ekspertëve ndërkombëtare për të paraqitur propozimet për hartimin e “Planit të Menaxhimit për ish-burgun e Spaçit, Shqipëri”, Prokurim nga CHwB Albania i Shërbimeve të Konsulencës me numër reference 01-2023- SIDA.

Projekti zbatohet nga CHwB Albania me mbështetjen e Suedisë, përmes Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (SIDA) në kuadër të ““Heritage for People Phase II” – me Nr. ID e Kontributit: 14205.

Përshkrimi i detajuar i shërbimeve dhe i kushteve jepet në dokumentacionin e tenderit, si më poshtë vijon :

  1. Njoftimi i Tenderit
  2. Udhëzime për Tenderuesit
  3. Termat e Referencës
  4. Kontrata e shërbimit
  5. Shtojcat

Anekset ( formularët e plotësueshëm ) :

Data e mbylljes së aplikimeve : 15/03/2023, 17:00. 

Kontaktoni:

E-mail: procurement@chwb.org

Leave a Reply

sqAlbanian